Ταξιδιωτικές Πληροφορίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  (+30) 22833 61200-1

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  (+30) 22833 60100-5

ΚΕΠ  (+30) 22833 60300

ΙΚΑ  (+30) 22830 24822, 22270

ΕΛΤΑ  (+30) 22830 22247

ΟΤΕ  (+30) 22830 22499, 22139

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)  (+30) 22830 22204

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)  (+30) 22830 22209

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ- ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΕΙΣ  (+30) 22830 23513

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ  (+30) 22830 23754

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ  (+30) 22830 25610

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  (+30) 22830 22934

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΝΟΥ  (+30) 22830 22100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ  (+30) 22830 31371

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  (+30) 22830 23129

ΛΙΜΕΝΙΚΟ  (+30) 22830 22348

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  (+30) 22830 22265, 23670

ΥΓΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ  (+30) 22833 60000

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ  (+30) 22830 31206

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΕΝΗΣ  (+30) 22830 41229

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΟΜΗΣ (+30) 22830 51210

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΤΕΛ  +30) 22830 22440

ΤΑΞΙ  (+30) 22830 26000

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  (+30) 22830 22220, 22348

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  (+30) 210 4147800

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ  (+30) 22940 22300

TOP